Adviseurschap

Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan de trainingsmodule ‘Adviseurschap’.

Deze trainingsmodule bestaat uit twee delen, op twee dagen, en wordt door twee trainers verzorgd:

Dag 1. Positie van de adviseur  – Corry Oosterhoorn
Dag 2. Vaardigheden van de adviseur – Huub Brinkhof

Bij beide dagen hoort een voorbereidingsopdracht

Wij kijken er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Corry Oosterhoorn – Trainer / Adviseur en
Huub Brinkhof – Organisatie- & adviesbureau Haagse Beek


Voorbereidingsopdracht

Als ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap adviseer je de OR. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen, welke stakeholders hierbij een rol spelen en op welke terreinen je de rol van adviseur vorm kunt geven.

Tijdens dag 1 komt onder andere aan de orde:

  • De positie van de ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap bij het vormgeven van je adviesrol.
  • Het werkveld van de adviseur: welke mogelijkheden zijn er om de OR/de medezeggenschap te adviseren.
  • De dynamiek van je adviesrol en de algemene valkuilen waarmee je te maken kunt krijgen als adviseur.
  • Welke randvoorwaarden van belang zijn bij het succesvol vormgeven van de adviesrol.

Ter voorbereiding op deze module vragen we je het volgende:

  • Maak een korte notitie (maximaal 1 A-4tje) over hoe jij (ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap) jouw rol/positie als adviseur ziet, welke aandachtspunten en valkuilen jij hierbij kunt benoemen en welke tips je voor je collega AS-en hebt. Graag de uitgewerkte opdracht uiterlijk 25 januari a.s. in de leeromgeving uploaden.
  • Bedenk welke concrete vragen je zelf hebt over de inhoud van de module (dag 1) in relatie tot je eigen functioneren als adviseur en/of wat je hierbij als lastig of uitdagend ervaart.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te treffen.

Met vriendelijke groet,

Corry Oosterhoorn

Docent AS-opleidingen

Voorbereidingsopdracht dag 2 – 14 maart 2024

Dit is tevens de eindopdracht van dag 1:

Maak een notitie waarin je het volgende uitwerkt:

  1. Beschrijf je huidige positie als adviseur en geef aan waar voor jou persoonlijk de uitdagingen liggen om deze positie te verstevigen.
  1. We hebben de verschillende adviesrollen besproken (expert, regisseur, partner, uitvoerder). Beschrijf per rol een situatie waarin je als adviseur van het MZO een dergelijke adviesrol zou hanteren. Geef ook aan welke aandachtspunten hieraan verbonden zijn voor jou als adviseur.
  1. Welke casus wil je inbrengen op dag 2 waar het gaat om ontwikkelen van je adviesvaardigheden?

Veel succes met het uitwerken van de opdracht!

Ik kijk uit naar de eindresultaten. De deadline voor het indienen van de opdracht is drie weken. Mocht het je onverhoopt niet lukken om de opdracht binnen deze termijn uit te werken, meld dit dan even bij het secretariaat van OR-Ondersteuning/AS-opleidingen.