Artikel 24 overleg

Je sluit het vak “Artikel 24 overleg” af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis kunt toepassen in de praktijk. Ik geef je feedback op je eindopdracht en rond je de deze succesvol af, dan ontvang je een certificaat.

De eindopdracht vind je hieronder. De slides en ander presentatiemateriaal dat tijdens de training is gebruikt vind je op de trainingspagina onder het tabje “Na de training”.

Ik kijk uit naar de eindresultaten. De deadline voor het indienen van de opdracht is 6 weken na de laatste trainingsdag. De uitwerking van je opdracht kan je uploaden op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes met de uitwerking!

Margo Hendriks


Eindopdracht

Beste deelnemers,

Tijdens de trainging hebben we alle aspecten van het Art. 24 overleg besproken en jouw rol daarin als adviseur medezeggenschap. Tijdens de training heb je inspiratie en tips opgedaan voor het verbeteren van het Art. 24 overleg in jouw organisatie. Als eindopdracht ga je al deze informatie verwerken in een verbeterplan.

De opdracht:

Schrijf een verbeterplan voor de Art. 24 vergadering in jouw organisatie.

Geef hiervoor een beschrijving hoe het momenteel verloopt, dus van de huidige situatie. Verwerk in deze beschrijving de volgende onderdelen:

  • De huidige situatie: een globale omschrijving van de situatie met daarin de ‘pijn’ punten voor de OR (op inhoud/ proces/ gedrag)
  • Het effect van deze situatie (de risico’s)
  • Geef aan op welke vlakken de verbetering te behalen is

Jouw verbetervoorstel

  • Welk effect zou je graag willen behalen?
  • Welke acties vraagt dat van de OR?
  • Ontwerp deze acties: dus omschrijf heel concreet (in checklists-stijl) wat de OR en jij gaan doen om tot een beter overleg te komen.

Inleveren binnen 6 weken na de training.