Presentatiemateriaal Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

Onderstaand het (presentatie)materiaal wat tijdens de training is gebruikt.