Presentatiemateriaal Basis ondersteuning ondernemingsraad

Onderstaand het (presentatie)materiaal wat tijdens de training is gebruikt.