Basis ondersteuning ondernemingsraad

Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan het vak ‘Basis ondersteuning ondernemingsraad’. Je krijgt inzicht in jouw rol en positie binnen de medezeggenschap en de organisatie.

Tijdens de module staan we stil bij:

 • De rol, positie, taken en invloedruimte van de medezeggenschap in de organisatie
 • De stakeholders in de organisatie bij het vormgeven van medezeggenschap
 • De positie van de ambtelijk secretaris binnen de medezeggenschap, de organisatie en de verschillende niveaus van ondersteuning
 • De rol en de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris in de medezeggenschap en de organisatie.

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze tot uiterlijk 5 dagen voor de trainingsmodule in te leveren via de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Corry Oosterhoorn – Trainer / Adviseur


Voorbereidingsopdracht

Ter voorbereiding op deze module vragen we je het volgende vooraf door te nemen en voor te bereiden:

 1. Lees uit ‘Ondernemingsraad voor Dummies’ van Rob Latten:
  • Hoofdstuk 15: De faciliteiten van de OR, het subhoofdstuk Faciliteiten: Ambtelijk Secretaris.
 2. Wanneer je al werkzaam bent als ambtelijk secretaris te checken:
  • Wat het OR-reglement aangeeft over jouw functie
  • Wat er over jouw functie is opgenomen in de faciliteitenregeling die bestuurder en OR met elkaar zijn overeengekomen
  • Wat er is opgenomen over jouw functie in de organisatie van toepassing zijnde cao.
 3. Bedenk vervolgens ook welke vragen jij hebt over de inhoud van deze module in relatie tot je eigen functioneren.

Literatuur