Je sluit het vak ‘Basis organisatie OR vergaderingen’ af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. Ik geef je feedback op je eindopdracht. Rond je de deze succesvol af, dan ontvang je een certificaat.

De eindopdracht vind je hieronder. De slides en ander presentatiemateriaal dat tijdens de training is gebruikt vind je op de trainingspagina onder het tabje “Na de training”.

Graag ontvang ik de uitwerking van je opdracht binnen drie weken na de training. Deze kan je uploaden op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes met de uitwerking!

Manon Krol


Eindopdracht
 1. In deze training heb je ondere andere de juridische grondslagen geleerd die betrekking hebben op “vergaderen” binnen de medezeggenschap. Neem het reglement van jouw OR eens door.
  • Is daarin alles opgenomen wat er t.a.v. vergaderen in zou moeten staan?
  • Zo ja, welke zijn de belangrijkste voor jou / jouw OR?
  • Zo nee, wat zou jij toevoegen?
 2. In deze training hebben we gekeken naar efficiënt en effectief vergaderen.
  • Wat ga jij voor/met jouw OR anders doen t.a.v. (voorbereiden van) vergaderen?
  • Leg uit waarom en hoe je het anders gaat doen en wat het oplevert.
 3. In de training hebben we de verschillende vergaderrollen doorgenomen. Rollen die OR-leden zich aannemen tijdens het overleg.
  • Welke vergaderrollen zijn in jouw OR aanwezig?
  • Beschrijf ze eens (wat doen ze tijdens de OR-vergadering?).

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze in te leveren op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten”. Zet op alle documenten die je instuurt je naam + emailadres alsjeblieft.