Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan het vak ‘Basis organisatie OR vergaderingen’. Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij jou de onderstaande voorbereidingsopdracht te maken.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Manon Krol – Trainer / Adviseur


Voorbereidingsopdracht

Ter voorbereiding op deze module vragen we je het volgende vooraf door te nemen en voor te bereiden:

  1. Wat weet je van effectief & efficiënt vergaderen en in welke mate pas je dat al toe / ga je dat in de toekomst toepassen?
  2. Vertel iets over jouw huidige functie of jouw gewenste, toekomstige functie binnen de medezeggenschap
    • Neem daarin mee wat je nog lastig vindt of waar je tegenaan loopt ten aanzien van vergaderingen
    • Waar je denkt tegenaan te gaan lopen bij toekomstige vergaderingen
  3. Wat wil je aan het einde van de training in ieder geval hebben geleerd?
  4. Lees art 14 en 23 van de WOR: Wat pas jij al toe c.q. wat herken jij al in jouw praktijksituatie(s)?

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze uiterlijk 13 mei a.s. in te sturen via de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.