Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan de trainingsmodule ‘Basis teams en rollen’. Ter voorbereiding op deze module ontvang je de onderstaande voorbereidingsopdracht.

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze tot uiterlijk 5 dagen voor de trainingsmodule in te leveren via de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Margo Hendriks – Trainer / Adviseur


Voorbereidingsopdracht
  • Zoek (op internet) minimaal 3 modellen waarmee je de verschillende teamleden kunt duiden
  • Lees alvast wat informatie over deze modellen
  • Neem de modellen en de informatie mee naar de bijeenkomst
  • Upload de gevonden informatie via de trainingspagina. Gebruiken de knop hieronder om naar de trainingspagina te gaan.

Tijdens de bijeenkomst wisselen we de informatie uit en bespreken we de praktische toepasbaarheid van de modellen voor jou als ambtelijk secretaris. Uiteraard gaan we ook aan de slag met de modellen en leer je hoe je de modellen kunt toepassen in jouw praktijk.

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze in te leveren op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten”.