Wegwijs in de WOR

Je sluit de trainingsmodule ‘Wegwijs in de WOR’ af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. Ik geef je feedback op je eindopdracht en rond je de deze succesvol af, dan ontvang je een certificaat.

De eindopdracht vind je hieronder. De slides en ander presentatiemateriaal dat tijdens de training is gebruikt vind je op de trainingspagina onder het tabje “Na de training”.

Graag ontvang ik de uitwerking van je opdracht binnen drie weken na de training. Deze kan je uploaden op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes met de uitwerking!

Maarten van Kempen


Eindopdracht

Het bierbrouwers concern Grolloo & Co is een bekende Drentse bierbrouwerij met twee productielocaties in Grolloo en Assen. Het is een familiebedrijf van 200 jaar oud met vier aandeelhouders, vier neven. Het hoofdkantoor bevindt zich nog op de plek waar het allemaal begon, in Grolloo. De operationele directie bestaat uit 3 neven, Janus, Joris en Herald Derksen. De vierde neef is wel bestuurder van Grolloo Holding B.V., maar heeft geen operationele functie. Hij heeft het te druk met het maken van radio en televisieprogramma’s. Zij produceren het beroemde Drentse bier Grolloosch. 1/3 van de productie gaat naar het buitenland. De brouwerij beschikt sinds kort over een eigen mouterij in Groningen. Deze is gekocht van de familie Korrel die de mouterij al 80 jaar exploiteert. De mouterij wordt gebruikt voor de productie van Grolloosch, maar verkoopt haar product ook aan enkele lokale kleine brouwerijtjes.

Janus is algemeen directeur, Joris is directeur van beide brouwerijen, Herald is verantwoordelijk voor de export. De mouterij heeft nog een eigen operationele directie en opereert min of meer zelfstandig. Janus en Joris zijn wel formeel bestuurder geworden van de mouterij sinds de overname. Janus en Joris zijn formeel ook de juridische bestuurder van Grollo Brouwerij B.V. en Grolloo Export B.V.

Vanuit het hoofdkantoor worden ook de Finance, HR en marketing bestierd. De verantwoordelijkheden voor die afdelingen liggen bij de controller (Finance), de HR manager (HR) en de marketing manager (Marketing).

Binnen het bedrijf is op dit moment geen ondernemingsraad actief. Wel is er een personeelsvertegenwoordiging in Groningen bij de mouterij.

Het bedrijf kent de volgende organisatorische en juridische structuur:

1. Leg uit met verwijzing naar de wet en voorgeschreven literatuur het verschil tussen het begrip ‘ondernemer’ en ‘onderneming’.
2. Welke ondernemingen telt deze groep van bedrijven, motiveer waarom?

Vanuit de mouterij wordt aangegeven dat men graag meer medezeggenschap wil, in de vorm van een OR voor iedereen. De directie ziet in dat het goed is om de medewerkers wat meer bij de bedrijfsvoering te betrekken. Een OR hebben ze echter niet graag want dat geeft maar gedoe en het gaat al 200 jaar goed. Het overleg is er wel en dat doet Marie-Louise van HR en daarover zijn geen klachten. Men wil Marie-Louise dat overleg ook laten blijven voeren. Zelf hebben ze hier niet zo’n trek in.

3. Beschrijf aan de hand van de wet en de voorgeschreven literatuur de verschillende mogelijkheden en geef gemotiveerd aan welke medezeggenschapsstructuur volgens jou het beste aansluit bij deze organisatie.

Besloten wordt om één gemeenschappelijke OR in te stellen voor het hele bedrijf. Verkiezingen worden uitgeschreven. Overleg vindt plaats over het reglement en de wijze waarop de verkiezingen zullen worden georganiseerd. Voorlopig neemt met het SER voorbeeldreglement over. Iedereen vindt het belangrijk dat alle geledingen van het bedrijf een plekje in de OR kunnen krijgen.

4. Hoeveel leden zal de GemOR hebben op grond van de WOR?
5. Geef de instelling van de GemOR weer in art. 1 van het SER Reglement
6. Beschrijf de mogelijkheden om bij de verkiezingen rekening te houden met de representativiteit. Gebruik hierbij de WOR en het model reglement. Wat is in jouw optiek de beste aanpak?

Als de GemOR is ingesteld, stel men direct drie onderdeelcommissies in. Eentje voor de brouwerijen, eentje voor de mouterij en eentje voor kantoor. De bedoeling is dat zij het lokale overleg voeren en ook de daarbij behorende rechten krijgen. Verder wil de OR een training organiseren. De onderdeelcommissies willen hun eigen training. “Hoezo?” Vraagt Janus. “Jullie hebben toch allemaal het boekje Ondernemingsraad voor Dummies gekregen? Daar staat toch alles in….”

7. Beschrijf kort de faciliteiten van de GemOR op het gebied van tijdbesteding en scholing met verwijzing naar de relevante wetsartikelen.
8. Stel een instellingsbesluit op voor een van de drie onderdeelcommissies. Dit aan de hand van de bijlagen bij het modelreglement.
9. Welke stappen moet de OR zetten als Janus weigert de training te accorderen?
10. Welke stappen kan een onderdeelcommissies zetten als hun training ook wordt geweigerd?

Twee jaar later wil de directie de mouterij gaan verkopen aan Swinkels Breweries die mouterijen heeft in de Eemshaven en in Lieshout. Het gaat Swinkels niet zozeer om de mouterij zelf, maar om het contract dat hij kan sluiten met Grolloo. De gebouwen van de mouterij liggen tegen het centrum van Groningen aan. Daar kun je prachtige appartementen van maken. De activiteiten zullen worden verplaatst naar Eemshaven en Lieshout. Hierdoor worden 25 medewerkers boventallig. De directie wil geheimhouding opleggen maar doet dat mondeling.

11. Wie voert het overleg met de directie over de verkoop?
12. Is sprake van adviesrecht of instemmingsrecht? Verwijs naar de relevante wetsartikelen
13. Kan men de verkoop tegenhouden?
14. In hoeverre zijn de OR-leden en de OC-leden gebonden aan geheimhouding? Motiveer.