Voorbereiding Basis WOR (1): WOR & verkiezingen

Onderstaand vind je de vragen ter voorbereiding op de training.

Wil je de volgende 5 stellingen/vragen beantwoorden met vermelding van de juiste wettelijke bepaling in de WOR en deze uiterlijk 2 februari inzenden? De antwoorden worden dan besproken in de training van 5 februari.

  1. ZZP’ers kunnen niet in de OR komen (juist/onjuist)
  2. Hoeveel leden kunnen er in de OR als de onderneming 1.700 medewerkers telt?
  3. De overlegvergadering wordt altijd voorgezeten door de bestuurder (juist/onjuist)
  4. Wat is het verschil tussen een vaste commissie en een voorbereidingscommissie?
  5. Een vakantiedagenregeling is adviesplichtig/instemmingsplichtig

Denk vooraf na over de volgende vragen/stellingen. We gaan hierover in discussie. Denk na over de stellingen van het boek Ondernemingsraad voor Dummies en formuleer twee argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling.

1. Als er een vakbond actief is, is een ondernemingsraad eigenlijk niet nodig;
2. Lid worden van een ondernemingsraad is slecht voor jouw carrière.
3. Met een professionele ambtelijk secretaris kunnen we als OR eenvoudig met minder leden toe.
4. Verkiezingen zijn niet ideaal. Beter is het om leden op basis van hun competenties te laten solliciteren;
5. Verplichte geheimhouding belemmert mij in mijn functioneren als ambtelijk secretaris;
6. Het adviesrecht heeft eigenlijk geen zin omdat het bedrijf toch wel doet wat het wil.
7. De WOR is veel te ingewikkeld. We kunnen best zonder.