Beste cursist,

Hieronder vind je de eindopdracht van de training “Financiën, Arbo en HR”. Stuur deze opdracht uiterlijk 23 april a.s. in via de leeromgeving. Je kunt je opdracht uploaden via de button.

Met vriendelijke groet,

Rob Latten


Eindopdracht

• Schrijf een memo aan de eigen OR, zorg dat dit professioneel uitziet maar ook het
advies zelf goed wordt ingeleid en onderbouwd.
• Geef daarin advies over hetgeen ze kunnen verbeteren/veranderen.
• Laat in het advies de drie behandelde onderwerpen aan bod komen.
• Let op: het is één document met als opmaak: Voor- en Achternaam, datum (in
layout: YYYYMMDD) en een titels.
Zonder dit format wordt de opdracht niet nagekeken.

Het rapport moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Opbouw:
1. Een korte management samenvatting
2. Beschrijving van de huidige situatie
3. Beschrijving van het probleem of de kans
4. Een advies met concrete voorstellen, voor- en nadelen
5. Een implementatieplan
6. Een reflectie op de opdracht en de uitwerking.

Layout vereisten:
1. Opsturen als Word bestand
2. Voorzien van adressering (naam, contactgegevens, versie)
3. Maximaal 5 pagina’s inhoud (ex. Bijlagen)
4. Lettertype en -grootte: Calibri 11
5. Regelafstand: 1,2
6. Inleveren vóór 23 april 2024