Begeleide intervisie

Beste cursist,

Je gaat online deelnemen aan het vak “Begeleide intervisie”. Ter voorbereiding vind je hieronder een voorbereidingsopdracht voor zowel de eerste als de tweede bijeenkomst. De opdrachten kun je uploaden via de trainingspagina (de blauwe knop op deze pagina). Vergeet niet je naam te vermelden op de documenten.

We zien elkaar binnenkort!

Hartelijke groet,

Huub Brinkhof


Begeleide intervisie 

Intervisie is beroepsgericht leren. Door te werken aan jouw persoonlijke leervragen werk je aan jouw professionele ontwikkeling als AS. Binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur kom je tot inzichten en oplossingen met als doel: verbeteringen in je werksituatie.

Vooraf maken we een aantal afspraken over:

 • Veiligheid
 • Geheimhouding
 • Vertrouwen en openheid
 • Feedback kunnen geven en ontvangen
 • Respectvol met elkaar omgaan

Voor intervisie is het belangrijk dat je actief luistert, effectieve vragen stelt en afstand neemt van de eigen oplossingen. Na elke intervisiebijeenkomst vindt een korte evaluatie plaats.

Voor iedere bijeenkomst heb je twee opdrachten: een reflectie op de vorige bijeenkomst en een inbreng voor de volgende bijeenkomst. Wil je jouw verslag (met vermelding van je naam) steeds minimaal 1 week voor de intervisie uploaden via de trainingspagina (zie de knop onderaan deze pagina)?

Het reflectieverslag en inbreng

Je schrijft een reflectieverslag over de voorgaande intervisie en een inbreng voor de volgende intervisie.  Je inbreng gaat over situaties vanuit jouw werksituatie waarbij jouw handelen vastliep of waar je achteraf ontevreden was over jouw handelen. Het reflectieverslag bevat jouw leerproces en gaat over wat jij hebt geleerd en meegenomen na de vorige intervisiebijeenkomst. (ook als het niet jouw casus was)

Ieder leerproces is uniek en daarom is er geen standaard vormgeving voor een inbreng en reflectieverslag. Om je op weg te helpen vind je hieronder een aantal elementen die je in het verslag kan beschrijven.

 • De situatie waarin je jezelf tegenkwam of waarin je jezelf kan tegenkomen.
 • Beschrijving van de context (wie, wat, waar, wanneer, waarom)
 • Beschrijf jouw positie (wat wilde je, deed je, nam je waar, ervaarde je, dacht je, vond je)
 • Wat zegt het over jou als persoon? Wat zegt het over jou als professional?

Als aanvulling voor je reflectie:

 • Koppeling met de besprokene in de intervisie en op welke wijze je dit hebt ingezet.
 • Is het gelukt om alle geleerde stappen en vaardigheden toe te passen?
 • Wat is veranderd aan je opstelling in dergelijke situaties?