Presentatiemateriaal Eigentijdse medezeggenschap

Onderstaand het (presentatie)materiaal wat tijdens de les is gebruikt.