Eigentijdse medezeggenschap

Beste cursist,

Je hebt je aangemeld voor het vak ‘Eigentijdse medezeggenschap’ dat op twee afzonderlijke trainingsdagen plaatsvindt. Onderstaand tref je nadere informatie aan over de inhoud van deze dagen en de bijbehorende voorbereidingsopdrachten.

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze tot uiterlijk 4 dagen voor de trainingsdag in te leveren via de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes en leuk je te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Corry Oosterhoorn – Trainer / Adviseur


Dag 1

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene ontwikkelingen die effect hebben op het vormgeven van medezeggenschap
 • Diverse organisatievormen/-structuren
 • Diverse structuren hoe de medezeggenschap in te richten en participatie van medewerkers vorm te geven
 • Stappenplan hoe te komen tot een nieuwe medezeggenschapsstructuur/-werkwijze
 • Hoe als ambtelijk secretaris bij dit proces je adviserende rol te vervullen.
Voorbereidingsopdracht dag 1

Ter voorbereiding op deze modulen vragen we je:

 • Uit het boek Ondernemingsraad voor Dummies – Hoofdstuk 7: Structuur door te nemen. Bestellen van het boek kan onderaan deze pagina.
 • Een korte toelichting op 1 A4-tje samen te stellen over de huidige manier waarop de OR die jij ondersteunt is ingericht.  Dit mag met kernachtige teksten, plaatjes, foto’s, tekeningen, enz. Graag dit A4-tje 4 dagen voorafgaand aan de trainingsdag uploaden via de leeromgeving. Zet alsjeblieft je naam en e-mailadres op je document(en).
 • Te bedenken op welke vragen jij tijdens dag 1 graag een antwoord ontvangt.

Dag 2

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is het belang van medewerkersparticipatie en van welke randvoorwaarden moet hierbij sprake zijn
 • Hoe als OR vorm te geven aan medewerkersparticipatie en hoe dit te organiseren
 • Praktische tips hoe verschillende vormen van medewerkersparticipatie toe te passen (live en online)
 • Hoe omgaan met de input van medewerkers en deze maximaal in te zetten richting de bestuurder.
Voorbereidingsopdracht dag 2

Ter voorbereiding op deze module vragen we je:

 • Op 1 A4-tje aan te geven welke mogelijkheden jij ziet voor de OR die je ondersteunt om medewerkersparticipatie meer/beter vorm te geven. Dit mag met kernachtige teksten, plaatjes, foto’s, tekeningen, enz. Graag dit A4-tje 4 dagen voorafgaand aan de trainingsdag uploaden via de leeromgeving. Zet alsjeblieft je naam en e-mailadres op je document(en).
 • Te bedenken op welke vragen jij tijdens dag 2 graag een antwoord ontvangt.

Literatuur