De praktijkopdracht

Hieronder vind je de uitleg van de praktijkopdracht. Lees deze aandachtig door. De stukken die je inlevert kun je uploaden via de button “uploaden opdrachten”. Let erop dat alle documenten die je uploadt voorzien zijn van je naam en e-mailadres.

————————————————————————————————————————————
PRAKTIJKOPDRACHT VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS

1. Breng in beeld hoe de organisatie vorm geeft aan beleidsontwikkeling

2. Maak gebruik van het krachtenveldanalysemodel om de werkwijze van de OR in beeld te brengen. En beoordeel of deze werkwijze hierop aansluit. Neem hierin mee:
• De medezeggenschapsvorm
• De communicatie(lijnen) binnen de organisatie en binnen de OR
• Participatie van medewerkers

3. Geef je conclusie en verbetervoorstellen op in ieder geval de volgende onderdelen:
• Groepssamenstelling en dynamiek
• Werkwijze en taakverdeling en doe suggesties voor vergadertechnieken/vormen die beter aansluiten op de beoogde doelen en geef hierbij ook een heldere onderbouwing.
• Contact met de medewerkers.

4. Schrijf tot slot een communicatieplan om de achterbancommunicatie beter aan te laten sluiten op de beoogde nieuwe werkwijze.

Heb je vragen over de opdracht, bel of mail dan met ons. Je opdracht wordt beoordeeld door Corry Oosterhoorn. Je mag haar ook benaderen als je vragen hebt via info@oosterhoornmz.nl