Procesbegeleiding

Beste student,

Je gaat deelnemen aan het vak ‘Procesbegeleiding ‘. Ter voorbereiding van deze trainingsdag wil ik je vragen de onderstaande voorbereidingsopdracht voor te bereiden.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Saskia Reijnen – Trainer / Adviseur


Voorbereidingsopdracht

Ondernemingsraden hebben steeds meer te maken hebben met organisatieverandering- en ontwikkeling. Jij als adviseur van een ondernemingsraad hebt hierbij een verbindende rol en ben je zowel adviseur als coach op strategisch niveau. Ter voorbereiding van de trainingsdag wil ik je vragen om aan de hand van onderstaande casus een (power-point-) presentatie van max. 10 minuten voor te bereiden en deze aan je medestudenten (en mij) te presenteren.

Casus

Je bent adviseur van een ondernemingsraad (13 zetels) van een grote organisatie. De organisatie verandert continue en soms lijkt het erop dat alle veranderingen steeds sneller gaan. Van de ondernemingsraad wordt dan ook veel gevraagd en dus ook van jou als adviseur en coach.

Tijdens de laatste overlegvergadering heeft de bestuurder de ondernemingsraad bijgepraat over de plannen voor het komende jaar. Er moet in ieder geval gekort gaan worden op de budgetten voor de teams. Om een sterke marktpositie te behouden en in de toekomst financieel gezond te blijven, moet de organisatie ook op zoek naar een (interessante) samenwerkingspartner. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd en zijn er verkennende gesprekken gevoerd. De plannen worden volgende week eerst besproken met de Raad van Toezicht. Wat precies de veranderingen zijn, is nog helemaal duidelijk en zeker nog niet concreet. Eén ding is zeker, het komende jaar gaat er veel veranderen waar iedereen mee te maken gaat krijgen.

De ondernemingsraad zoekt houvast en wil graag goed anticiperen op de ontwikkelingen die komen gaan. Zij vragen jou op de eerstvolgende vergadering een presentatie te geven over het volgende:

  • We willen meer grip krijgen op wat er gaat komen. Hoe ziet een veranderingsproces binnen de organisatie er dan op hoofdlijnen uit?
  • Wat kan de ondernemingsraad dan wanneer verwachten?
  • Wat zijn mogelijke dilemma’s en waar moeten we dan aan denken?

Tips:

  • Maak het niet te groot en richt je vooral op de hoofdpunten.
  • WOR-procedures en artikelen zijn duidelijk en behoeven geen nadere toelichting en/of uitwerking