Strategische medezeggenschap – eindopdracht

Je sluit het vak ‘Strategische medezeggenschap’ af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. Ik geef je feedback op je eindopdracht en rond je de deze succesvol af, dan ontvang je een certificaat.

De eindopdracht vind je hieronder. De slides en ander presentatiemateriaal dat tijdens de training is gebruikt vind je op de trainingspagina onder het tabje “Na de training”.

Graag ontvang ik de uitwerking van je opdracht binnen drie weken na de training. Deze kan je uploaden op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes met de uitwerking!

Arthur Hol

PS: Ik ben beschikbaar voor tussentijds overleg en nabespreking, telefonisch of via Zoom: aehol@hrmcollege.nl en 06 47896046 (ook via WhatsApp)


Eindopdracht

Maak een keuze uit één van de onderstaande opdrachten en werk deze uit.

Opdracht 1: Strategisch personeelsbeleid. Van grote invloed op de organisatie en medewerkers – de OR kan het initiatief nemen om te agenderen
 • Strategische personeelsplanning
  • Welk personeel is nu in het bedrijf aanwezig,
  • welk personeel hebben wij nu nodig en
  • welk personeel hebben wij straks nodig?
 • Strategisch personeelsbeleid
  • Hoe bereiken we een duurzaam en toekomstvast opgeleid medewerkersbestand?
 • Ga na of jouw organisatie een strategische personeelsbeleid hanteert
 • Zo ja: Hoe ziet dat eruit, voldoet het aan de wensen van OR (en personeel), behoeft het actualisering?
 • Zo nee: Hoe ga je dit agenderen?
 • Beschrijf welke stappen je onderneemt om als OR hier invloed op uit te kunnen oefenen
Opdracht 2: Concreet actieplan voor strategisch proces
 • Schrijf als ambtelijk secretaris een beargumenteerd en concreet actieplan voor het strategie proces, zoals je het idealiter voor jouw organisatie voor je ziet, met inbegrip van de precieze betrokkenheid van het personeel, de OR en andere partijen / personen.
 • Als je kansen ziet voor input vanuit de OR of zelfs bestuurder / management / HR, dan is dat uiteraard een enorme verrijking.
 • Desgewenst (een enkeling heeft aangegeven dit graag te willen) gekoppeld aan het feitelijk voorwerk voor de OR op het vlak van de inhoud van de strategie, zoals deze nu is, gekoppeld aan vragen vanuit de OR over de strategie (inhoud en/of proces) aan de bestuurder, bijvoorbeeld in het kader van de voorbereiding van een art. 24 WOR overleg, zoals besproken.