Strategische medezeggenschap – voorbereidingsopdracht

Beste cursist,

Je neemt deel aan het vak ‘Strategsche medezeggenschap’. Ter voorbereiding op de training vind je hieronder een aantal vragen. Wil je deze vragen voor jezelf (in bulletpoints) beantwoorden?

Zodra je de opdracht hebt afgerond, verzoeken we jou om deze tot uiterlijk 5 dagen voor de trainingsdatum in te leveren via de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Met vriendelijke groet,


Voorbereidingsopdracht

Ter voorbereiding op dit vak vragen we je het volgende vooraf door te nemen en voor te bereiden:

  1. Wat weet ik van de missie, visie, strategie en de daarmee samenhangende organisatie-inrichting (bijvoorbeeld het in gebruik zijnde organisatiemodel) en de hoofdlijnen van het HR-beleid, van de organisatie(s) waarvoor ik als AS werk?
    Indien mogelijk: als er openbare of interne, al dan niet vertrouwelijke documenten zijn die daarop betrekking hebben, nodigen we je uit die in ieder geval voor raadpleging door jouzelf mee te nemen naar de bijeenkomst.
  2. Wat is bij al die zaken de betrokkenheid geweest van anderen dan de bestuurder en staf, met name het personeel en/of de Ondernemingsraad, voor zover ik weet?
  3. Wat zijn mijn eigen ideeën over hoe die betrokkenheid zou moeten zijn?
  4. Wat wil ik graag dat in elk geval aan bod komt in de bijeenkomst?