Inrichting en advies OR vergaderingen

Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan het vak ‘Inrichting en advies OR vergaderingen’.

Ter voorbereiding op de cursusdag, verzoeken we jou de onderstaande vragen te beantwoorden en uiterlijk 12 juni a.s. in te sturen. Dit kun je doen via de button “opdrachten uploaden” in de leeromgeving.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten, tot dan!

Met vriendelijke groet,

Saskia Reijnen


Voorbereidingsopdracht
  1. Wat is jouw belangrijkste leerdoel deze cursusdag
  2. Welk specifiek gedrag van anderen in een vergadering ervaar jij als lastig?
  3. Wat is dan jouw reactie hierop:
    • – Wat is effectief
    • – Wat is niet effectief