Teamcoaching – voorbereidingsopdracht

Ter voorbereiding op de training Teamcoaching, verzoeken wij jou een voorbereidingsopdracht te maken. Zorg dat je de scan bij de hand hebt tijdens de training en stuur deze uiterlijk 13 januari a.s. in via het tabblad “opdrachten uploaden”.

Voorbereidingsopdracht teamcoaching

Teamcoaching is een vaardigheid: het begeleiden van teams bij alles wat zich in het hier-en-nu voordoet in de dynamiek van het team. Gericht op het behalen van de ontwikkeldoelen van het team. De coaching start altijd met het helder krijgen van de teamontwikkeldoelen. Het kan een hele klus zijn om deze goed boven tafel te krijgen, iedereen teamlid heeft zijn eigen ideeën over de ontwikkeldoelen van het team. In deze ontwikkeldoelen zijn een aantal hoofdthema’s te onderscheiden. Deze hoofdthema’s helpen bij het ordenen: waar moeten we binnen het team mee aan de slag.

De vier hoofdthema’s omvatten de cruciale onderdelen van het teamwerk.

 • Teamcultuur-teamstructuur
 • Strijd om de macht
 • Interne contacten
 • Externe contacten

De vier hoofdthema’s:

 • Bestaansrecht

Het team dient een doel en is verantwoordelijk voor het behalen van een resultaat. Een succesvol team is in staat om zicht te verbinden aan het doel en te werken met een scherpe focus op het eindresultaat. Door de heldere doelstelling willen mensen zich verbinden aan het team en zich inzetten voor het team. Naast het werken aan de resultaten is het bewaken van de voortgang van belang.  Veel frustratie over het niet behalen van de doelen kan worden weggenomen door regelmatig te evalueren. Waarna er op basis van de evaluatie wordt bijgesteld.

 • Inrichting

Bij de inrichting gaat het om de taken, de samenstelling en de structuur van het team. Deze onderdelen zijn van belang om de doelstellingen van het team te kunnen realiseren. Daarnaast is het van belang helder te hebben welke competenties nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren. Onder structuur van het team kun je onder andere planning van vergaderingen verstaan, of de wijze waarop het team informatie met elkaar deelt, werkprocedures en de wijze waarop het team vergaderd.

 • Dynamiek

Het gaat hierbij over de dynamiek tussen de teamleden. Hieronder kun je onder andere verstaan de effectieve of ineffectieve vormen van communiceren. Maar ook de wijze waarop het team omgaat met conflicten en meningsverschillen, hoe besluiten worden genomen. Dynamiek van een team wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven aan het team en hoe de leiding wordt ontvangen.

 • Omgeving

Teams zijn onderdeel van een groter geheel, de organisatie. Het krachtenveld waarin het team zich beweegt is bepalend voor het bestaansniveau van het team. Het krachtenveld is in te delen in twee onderdelen: het interne krachtenveld en het externe krachtenveld. Tot interne krachtenveld van de OR/ CR behoren de bestuurder/ HR/ MT/ andere teams/ medewerkers. Tot het externe krachtenveld behoren onder andere de vakbonden/ de politiek en regelgeving. Succesvolle teams zijn in staat om invloed uit te oefenen op de omgeving. Hierdoor blijven ze zelf in control in plaats van dat het de omgeving de agenda van het team bepaald.

De opdracht:

Zoals gezegd: om een team goed te kunnen coachen is het van belang om zicht te hebben in de dynamiek van het team. Hoe staat het team ervoor? Maak een scan van het team, de OR,  op de vier hoofdthema’s van teamwerk. Onderstaande vragen per thema helpen je bij het maken van deze scan.

Bestaansniveau: hiervoor zijn we bij elkaar

 • Zijn er gedeelde duidelijke doelen?
 • Zijn de resultaten SMART geformuleerd en bij iedereen bekend?
 • Worden keuzes gebaseerd op wat ‘ de bedoeling’ van jullie team is?
 • Evalueren jullie op gezette tijden hoe jullie ervoor staan?

Inrichting: zo zijn wij georganiseerd

 • Maken jullie goed gebruik van de individuele kwaliteiten van de teamleden?
 • Zijn er duidelijke werkafspraken en werkwijzen?
 • Is het overleg functioneel?
 • Dragen de (digitale) systemen bij aan het functioneren het team?

Dynamiek: zo werken wij samen

 • Wordt de onderlinge samenwerking als positief gewaardeerd?
 • Is er sprake van constructieve communicatie?
 • Worden er duidelijke besluiten genomen?
 • Is het leiderschap ondersteunend aan het team?
 • Is er een veilig en constructief klimaat?

Omgeving: dit is ons krachtenveld

 • Is er sprake van een goede samenwerking met andere mensen binnen de organisatie?
 • Is er voldoende invloed op het externe krachtenveld?
 • Heb je in beeld wat er op jullie afkomt en beïnvloeden jullie dat effectief?

Zodra je de opdracht hebt afgerond, lever je deze in op de trainingspagina (uiterlijk 3 dagen voor de training) onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

DAG 2 – VOORBEREIDING CONFLICTHANTERING EN POLARISATIE

Beste deelnemer,

Leuk dat je meedoet aan dag 2 van het vak teamcoaching. Tijdens deze dag gaan we aan de slag met conflict en polarisatie. We bespreken onder andere hoe dit zich ontwikkelt in het team en wat je als AS kan observeren/ doen.

Ter voorbereiding op deze dag wil ik je vragen om onderstaande filmpjes te kijken. Tot snel, groetjes Margo

https://www.youtube.com/watch?v=Jfd2SYcd70g&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=eYAuIk-Q8RE&t=51s