Toepassing WOR

Je sluit het vak ‘Toepassing WOR’ af met een eindtoets waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. Ik geef je feedback op je eindtoets. Rond je deze succesvol af, dan ontvang je een certificaat.

De eindtoets vind je hieronder. De slides en ander presentatiemateriaal die tijdens de training zijn gebruikt vind je op de trainingspagina onder het tabje “Na de training”.

Graag ontvang ik de uitwerking van je opdracht binnen drie weken na de training. Deze kan je uploaden op de trainingspagina onder het tabje “Opdrachten uploaden”.

Succes met de uitwerking!

Maarten van Kempen


Eindtoets

De eindtoets bestaat uit vragen over het adviesrecht (vraag 1 tot en met 6) en het instemmingsrecht (vraag 7).

Het bierbrouwers concern Grolloo & Co is een bekende Drentse bierbrouwerij met twee productielocaties in Grolloo en Assen. Het is een familiebedrijf van 200 jaar oud met vier aandeelhouders, vier neven. Het hoofdkantoor bevindt zich nog op de plek waar het allemaal begon, in Grolloo. Het hoofkantoor bevindt zich in een oud pand in de dorpskern. Het is al 200 jaar in eigendom. De operationele directie bestaat uit 3 neven, Janus, Joris en Herald Derksen. Zij hebben gezamenlijk 90% van de aandelen. De vierde neef is wel bestuurder van Grolloo Holding B.V., maar heeft geen operationele functie. Hij heeft 10% van de aandelen maar verder is hij te druk met het maken van radio en televisieprogramma’s. Zij produceren het beroemde Drentse bier Grolloosch. 1/3 van de productie gaat naar het buitenland, waarvan een heel groot deel naar China. Men heeft zelf eens een heuse China desk met chineessprekende medewerkers. De brouwerij beschikt sinds kort ook over een eigen mouterij in Groningen. Deze is gekocht van de familie Korrel die de mouterij al 80 jaar exploiteert. De mouterij wordt gebruikt voor de productie van Grolloosch, maar verkoopt haar product ook aan enkele lokale kleine brouwerijtjes.

Janus is algemeen directeur, Joris is directeur van beide brouwerijen, Herald is verantwoordelijk voor de export. De mouterij heeft nog een eigen operationele directie en opereert min of meer zelfstandig. Janus en Joris zijn wel formeel bestuurder geworden van de mouterij sinds de overname. Janus en Joris zijn formeel ook de juridische bestuurder van Grollo Brouwerij B.V. en Grolloo Export B.V.

Vanuit het hoofdkantoor worden ook de Finance, HR en marketing bestierd. De verantwoordelijkheden voor die afdelingen liggen bij de controller (Finance), de HR manager (HR) en de marketing manager (Marketing).

Het bedrijf kent de volgende organisatorische en juridische structuur:

Besloten wordt om één gemeenschappelijke OR in te stellen voor het hele bedrijf. Verkiezingen worden uitgeschreven. Overleg vindt plaats over het reglement en de wijze waarop de verkiezingen zullen worden georganiseerd. Voorlopig neemt met het SER voorbeeldreglement over. Iedereen vindt het belangrijk dat alle geledingen van het bedrijf een plekje in de OR kunnen krijgen.

Als de GemOR is ingesteld, stel men direct drie onderdeelcommissies in. Eentje voor de brouwerijen, eentje voor de mouterij en eentje voor kantoor. De bedoeling is dat zij het lokale overleg voeren en ook de daarbij behorende rechten krijgen. De Ambtelijk secretaris coördineert de medezeggenschap en ondersteunt de GemOr en haar commissies.

Tot 2019 ging het goed met Grolloosch. Het behoort in Nederland tot een van de bekendere biermerken. Door Corona kreeg het bedrijf echter te maken met een omzet terugval van 40%. Vervolgens viel in 2021 de export ver terug omdat de afzet naar China (65% van de export) wegviel door lockdowns en de containercrisis. Nu is er de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is er nu een grondstoffencrisis. Dit alles heeft grote impact of de financiële stabiliteit van het bedrijf. In het kader van de aankoop van de mouterij moet nog 3 mio betaald worden. De banken maken zich zorgen en hebben de directie opgedragen 5voor12 Consultants in te schakelen. Zij moeten het bedrijf gaan doorlichten en een plan van aanpak formuleren om het bedrijf weer gezond voor de toekomst te maken.

5voor12 stelt de volgende maatregelen voor:

 1. Verkoop van de Mouterij in Groningen en aangaan langjarig contract met de koper.
  • Met de opbrengst kan de schuld aan de bank en de verkoper worden teruggebracht
 2. Sluiting brouwerij in Grolloo en verplaatsing productie naar Assen. Dit leidt tot verlies van alle arbeidsplaatsen in Grolloo. Gekeken moet nog worden hoe met de personele gevolgen wordt omgegaan.
  • Door de omzet terugval is de capaciteit van twee brouwerijen op korte termijn niet meer nodig.
  • De brouwerij in Grolloo kan worden herontwikkeld in 12 mooie appartementen.
 3. Verkoop hoofdkantoor en verplaatsing activiteiten van Export en het hoofdkantoor naar Assen. Men verwacht dat iedereen meeverhuist naar de brouwerij in Assen.
  • Met de verkoop kan de schuldenlast worden teruggebracht en efficiency worden verbeterd.
 4. Chinadesk van Grolloo export sluiten (verval 3 arbeidsplaatsen)
  • Chinadesk is niet efficiënt. Kan ook door het reguliere salesteam worden uitgevoerd.
 5. Herfinanciering schuldenlast Grolloo Holding met garantstellingstelling van de dochtermaatschappijen en een persoonlijke garantstelling van de aandeelhouders.
  • Er komt een nieuw paraplu krediet voor Grolloo Holding en haar dochtermaatschappijen. Hieruit kunnen ook de reorganisatiekosten worden betaald.

De directie besluit het overleg te zoeken met de GemOR via een art. 24 lid 1 WOR overleg. De banken hebben aangegeven dat de uitvoering uiterlijk 1 maart 2023 zal moeten zijn afgerond om de continuïteit van het bedrijf te kunnen garanderen. Als dat niet lukt, zal de bank het krediet opzeggen en de zekerheden gaan uitwinnen met verstrekkende gevolgen voor de onderneming. De directie wil
graag eerst een besluit op hoofdlijnen nemen omdat de bank onverkorte doorvoering van alle besluiten wenst. De uitvoering kan dan in deelgebieden later.

Vragen adviesrecht

Vraag
1. Beschrijf welke besluiten adviesplichtig met vermelding van de correcte wetsbepalingen
2. Analyseer en beschrijf op hoofdlijnen op welke wijze de GemOR wezenlijke invloed kan uitoefenen in dit complexe besluitvormingsproces.

a. Welke vragen wil de GemOR op voorhand beantwoord zien
b. Welke informatie wil de GemOr op voorhand hebben
c. Welke voorwaarden zou de GemOr moeten stellen in een advies op hoofdlijnen.

Ter uitvoering van het besluit op hoofdlijnen wil men de mouterij verkopen via een veiling. 5voor12 wordt gevraagd om de verkoop ter hand te nemen. Eerst wil men via een informatiememorandum de interesse peilen uit binnen- en buitenland. Vervolgens wil men komen tot een shortlist op basis van de eerste niet bindende indicatieve biedingen. De bieders op de shortlist krijgen toegang tot de dataroom waarna ze een nieuwe bieding mogen doen. Uit die biedingen wordt één kandidaat geselecteerd exclusief mag onderhandelen over de transactie.

Vraag
3. Op welk moment in het proces moet de medezeggenschap worden betrokken, motiveer.

In het kader van de voorgestelde herfinanciering geven aandeelhouders Johan en Herald aan niet mee te willen doen in de herfinancieringsronde. Zij biedt hun aandelen dan ook ter verkoop aan. Zowel Janus als Joris hebben interesse.

Vraag
4. Is de verkoop en overdracht van de aandelen adviesplichtig in de zin van de WOR? Motiveer.

a. Overdracht aandelen Johan en Herald aan Joris
b. Overdracht aandelen Herald aan Janus en Johan aan Joris
c. Overdracht aandelen Herald en Johan aan Janus (beiden 5%).

De verhuizing van de brouwerij heeft grote impact. De GemOR twijfelt of de brouwerij in Assen op de middellange termijn voldoende capaciteit heeft. De vraaguitval lijkt hen tijdelijk. Vertrek van zoveel gekwalificeerde medewerkers leidt ook tot hoge afvloeiingskosten en de vraag is of de mensen na verloop van tijd weer beschikbaar zijn als de vraag aantrekt en er meer capaciteit nodig is. De directie zou de brouwerij in Grolloo ook het liefst openhouden, maar heeft weinig keuze nu 5voor12 dit advies heeft uitgebracht. De ondernemingsraad adviseert uiteindelijk toch om de sluiting van de brouwerij in Grolloo uit te stellen en in een “vertraagde modus” te gaan. 5voor12 heeft duidelijk geen verstand van bier en de biermarkt. Zij zijn alleen geïnteresseerd in het saneren van de schuld. De directie besluit uiteindelijk op 1 februari 2023 Grolloo te sluiten. Zij laat dat in een korte ongemotiveerde e-mail aan de GemOR weten.

Vraag
5. Beschrijf met verwijzing naar de wet welke mogelijkheden de GemOR heeft om de sluiting van Grolloo aan vechten.
6. Maakt de GemOR kans om de sluiting tegen te houden? Beschrijf de kansen vanuit het toetsingskader van de Ondernemingskamer.

Vraag Instemmingsrecht

Vraag
7. Geef bij alle 12 de voorgenomen besluiten aan of het instemmingsplichtig is. Zo ja waarom, zo nee waarom niet.

a. Wijziging leasenormbedragen autoregeling
b. Sociaal plan ivm een reorganisatie
c. Vaststellen verplichte vakantieperiode in de zomer
d. Afschaffing rookruimtes in het pand
e. Inzet van beveiligingscamera’s in het magazijn
f. Laten vervallen van ADV-dagen en leeftijdafhankelijke vrije dagen in ruil voor loonsverhoging
g. Beleid dat team manager gemachtigd wordt tot de mailbox teamleden bij vakanties
h. het invoeren van een vacaturestop met invoering flexibele schil
i. Het invoeren van een thuiswerkregeling (hybride werken)
j. Inzetten mystery guests in winkels
k. het wijzigen van de variabele beloning waarbij de targets zijn verhoogd
l. Invoeren kledingvoorschriften (heren kostuum met das, dames rok onder de knie).