Toepassing WOR

Beste cursist,

Je gaat deelnemen aan het vak “Toepassing WOR’.  Ter voorbereiding op dit vak vragen we je de onderstaande voorbereidingsopdracht uit te voeren. Je hoeft de opdracht niet vooraf in te leveren.

Ik kijk er naar uit je in Amersfoort te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Kempen – Advocaat


Voorbereidingsopdracht

Ter voorbereiding op deze module vragen we je het volgende vooraf door te lezen. Onder Literatuur vind je het leesmateriaal of kun je het bestellen.

  1. Lees uit ‘Tijdschrift Arbeidsrecht’ het artikel:
    • Waar moeten ondernemer en ondernemingsraad rekening mee houden bij advies- en
      instemmingstrajecten?
  2. Lees uit ‘Inzicht in de ondernemingsraad’:
    • de wetsartikelen 25, 26 en 27 (WOR)
  3. Aanbevolen leesmateriaal: ‘Jubileumboek 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer’

Literatuur